Подразделения и роды туркменского племени Салыр  

Туркменское племя САЛЫР состояло из трех крупных подразделений:

КАРАМАН, КИЧИАГА И ЯЛАВАЧ

Подразделение КАРАМАН включало в себя следующие родовые объединения, состоявшие из родов:

Бегболюк – сапалак, коджек, анна, келлекер.

Оджук – инджалды, корлер, гараюсуп, байлар, ходжамбазлы, чурулер, чепбелер.

Окурджикли – душаклы, арабачы, гок, чурре

Гедек – одекбай, аладузлы, шых, омар, зомммук, аймаклар, моиджилер, пеллечи, мамаклар, пендживар.

Халылчулум – гызыл, багшы, кадиби, байлар, джеле, ерга, маптак, моллаомар, аннагулы, марджа.

Аджгам – кеки, чокаллар, эшеклер, байлар, геонпер

Кущи-Бока – яхрынчы, кер-дурнок, беглер, дэли, керлер, суйтхорлар


Подразделение КИЧИАГА включало в себя следующие родовые объединения, состоявшие из родов:

Бокаш –бокаш, торедемир, муса, гара кичиага

Яджы – бегенджага, исмаил, хав-зага, хеллейин, хобез-ага

Бокгара – юнель, гуланчы, аннагайшак, сопулар

Ейкебашарджа – ейке, башарджа

Якуп – арык, аман

Саят – джаинш, одекбай

Арслан – оушид-джем, ибраим-ходжа, иссма, бедем


Подразделение ЯЛАВАЧ включало в себя следующие родовые объединения, состоявшие из родов:

Ордугоджа – гекборук, гултак, егенсейит, алла-ялджик, кыр

Юсуп – дэли, эрам-берды, юсуп

Бегсакар – бег, сакар, аджал, егенаджы

Кесе – кесе, исмаил, гара-овлята

Гурт – гурт, хебип

Керимага – шатарык, токегаз-букук, керимага


Источник: Г.И. Карпов, 1925 г.


К Родословной туркменHosted by uCoz